صنایع فولاد مازندران تولید کننده انواع قطعات ریخته گری فولاد و چدن های آلیاژی جمعه , 17 اردیبهشت 1400 خورشیدی
شرکت صنایع فولاد مازندران آشنایی با محصولات صادراتی آشنایی با قطعات معدنی عملیات حرارتی تمیزکاری آشنایی با قطعات سیمان
آنالیز های تولیدی

مشخصه فولاد

شماره استاندارد

نام گروه فولاد

مارک شرکت

GS-50CrMo4

1.7228 DIN

فولاد کم آلیاژ

MSL1

GS-42CrMo4

1.7225 DIN

فولاد کم آلیاژ

MSL3

GS-25CrMo4

1.7218 DIN

فولاد کم آلیاژ

MSL4

GS-20Mn5

1.1120 DIN

فولاد کم آلیاژ

MSL5

GS-56NiCrMoV4

1.2714 DIN

فولاد کم آلیاژ

MSL6

GS-50CrMn44

BS3100/BW3-BW4 DIN

فولاد کم آلیاژ

MSL7

GS-48CrMo4

1.3565 DIN

فولاد کم آلیاژ

MSL8

CR100

1.3565 DIN

فولاد کم آلیاژ

MSL9

GS-45

1.0443 DIN

فولاد ساده کربن

MSC1

GS-52

1.0551 DIN

فولاد ساده کربن

MSC3

GS-60

1.0553 DIN

فولاد ساده کربن

MSC4

A216-WCB

1.0551 DIN

فولاد ساده کربن

MSC5

WS-140

-

فولاد متوسط کربن

MSM1

WS-170

-

فولاد متوسط کربن

MSM2

GX-120 Mn12

1.3401 DIN

فولاد منگنزی ضد سایش و مقاوم به ضربه

MSMN1

GX-120 Mn14

1.3401 DIN

   فولاد منگنزی ضد سایش و مقاوم به ضربه

MSMN2

GX-120 Mn17

FMU90

   فولاد منگنزی ضد سایش و مقاوم به ضربه

MSMN3

-

FMU11

فولاد پرکروم ( زنگ نزن ) Hi-Chrome

MSHR1

-

FMU29

فولاد پرکروم ( زنگ نزن ) Hi-Chrome

MSHR2

GX40CrSi29

1.4776 DIN

فولاد نسوز Heat Resistent

MSS1

GX40CrNiSi274

1.4823 DIN

فولاد نسوز Heat Resistent

MSS2

GX40CrNiSi2512

1.4837 DIN

فولاد نسوز Heat Resistent

MSS3

GX40CrNiSi2520

1.4848 DIN

فولاد نسوز Heat Resistent

MSS4

Gx-300CrMo153

0.9635(II) DIN

ASTM A532.87 چدنهای پرکروم 

MSH1

GX-260CrMoNi2021

0.9645(II) DIN

ASTM A532.87 چدنهای پرکروم

MSH2

GX-260CrMoNi2021

0.9645(II) DIN

ASTM A532.87 چدنهای پرکروم

MSH3

GX300CrMo271

0.9655 DIN

ASTM A532.87 چدنهای پرکروم

MSH4

RCC-EXTRA

-

ASTM A532.87 چدنهای پرکروم

MSH5

GX300CrNiSi 9 5 2

0.9630 DIN

Nihard 4 چدن نایهارد

MSN4